Allmän info

Generellt kan alla stetoskop indelas i två grupper:


1. All-round stetoskop
2.
Speciella stetoskop


All-round stetoskop är instrument som kan användas i alla situationer till auskultering av alla ljud och är de vanligast förekommande stetoskopen på våra sjukhus. Det kan finnas flera konstruktioner av sådana stetoskop, men alla faller inom 2 huvudgrupper:

enkanaliga stetoskop ( = vanliga stetoskop)
tvåkanaliga stetoskop (kallas också för kardioskop)


Ett så kallat "Kardioskop" (tvåkanaligt stetoskop) är ett förfinat stetoskop med två separata ljudkanaler i samma slang, där ljudet leds från klockan direkt till respektive bygel. Denna konstruktion tillsammans med något större klocka sörjer för bästa ljudåtergivning och ljudtransmission. Äldre eller enklare kardioskop har två separata slangar istället , vilket gör att dessa instrument är lite mer otympliga.


Ett vanligt steoskop (enkanaligt stetoskop) är utrustat med en tunnare slang (med enkel lumen) som leder ljudet till byglarna. Klockan har standardstorlek på ca. 42 mm i diameter i membran delen och är därmed lite mindre än hos kardioskop där klockan mäter ca. 49 mm.


"Kardioskop" är lite större, tyngre och dyrare än vanliga, enkanaliga stetoskop, men... har samtidigt bästa ljudåtergivning.

Ett all-round stetoskop (oavsett om det är ett enkanaligt eller tvåkanaligt stetoskop) har en dubbelsidig klocka med både membran och tratt. En sådan klocka kan vara av 2 typer : "Double revolving" klocka (dvs klocka som kan vridas rund om ett metallrör som förbinder den med slangen. Genom att vrida klockan ändrar man auskultering från membran till tratten eller tvärtom). Denna typ av klocka utvecklades av Kamed på 40-talet och finns nu i nästan alla stetoskop.


"Double button" klocka som är vidare utveckling och överlägsen den första. Kamed har världspatent på denna klocka där auskulteringssätt (membran eller tratt) ändras genom att man trycker in en speciell knapp. Denna typ av klocka ger bättre ergonomi, stabilitet och bättre ljudåtergivning än andra klockkonstruktioner. Vi rekommenderar varmt just denna klocka! (Kamed Kardioskopen är alltid utrustade med Double Button klocka).


Andra konstruktioner förekommer också på marknaden.

Speciella stetoskop är utrustade med klockor för sina speciella ändamål. Blodtrycksstetoskop har bara membrandel och ingen tratt. Anestesistetoskop är extra platta och kan ha en extremt platt tratt eller kan sakna den. Barnstetoskop eller stetoskop för nyfödda har liten eller mycket liten klocka av typ Double revoloving eller Double button. Andra barnstetoskop har en klocka som även fungerar som reflexhammare.


Tillbaka